De Geschiedenis Van Yoga

In India maakt yoga al sinds duizenden jaren deel uit van de cultuur. De oude yogi's probeerden door het uitvoeren van lichaams- en ademhalingsoefeningen de geest en emoties te beheersen.  Yoga bracht hen weer in harmonie met zichzelf en de omgeving.

 

Aanvankelijk werd de yogaleer mondeling doorgegeven, van leraar op leerling.

De eerste schriftelijke teksten, de Veda, dateren van 1500 voor Christus. De wijze Patanjali schreef rond de 3e eeuw voor Christus de Yoga Soetra's, een bundeling van verschillende yoga vormen.

 

In het Westen werd yoga bekend door de Indiase wijsgeer Swami Vivekananda (eind 19e eeuw).

Inmiddels is yoga over de hele wereld bekend. Rondom verschillende goeroes zijn yoga scholen ontstaan (Iyengar, Sivananda, Ashtanga, Kundalilni enz.). Integrale yoga is een volledige vorm van yoga waarin vele elementen uit de traditionele yoga vormen zijn terug te vinden.

 

De 6 Basiselementen Van Yoga

De houding

Een verkeerde houding kan leiden tot lichamelijke klachten. De beoefening van yoga zorgt voor een juiste houding. Hierbij zijn de spieren niet meer gespannen dan nodig is om het lichaam overeind te houden, de voeten staan stevig op de grond en het lichaamsgewicht is gelijk verdeeld over beide kanten.

Tevens weerspiegelt en beïnvloedt  je lichaamshouding je geestelijke gesteldheid. De beoefening van yoga zorgt ervoor dat je ook op het geestelijk vlak je balans weer vindt. Kortom yoga zorgt ervoor dat je letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen staat.

 

De ademhaling

De yogaleer maakt je door middel van pranayama (ademhalingsoefeningen) bewust van je ademhaling en leert je de adem te beheersen. De ademhaling is een voortdurende afwisselende beweging tussen inademen en uitademen. Bij de inademing laad je je op met verse zuurstof, nieuwe energie. Bij de uitademing is er de mogelijkheid om spanning (lichamelijk en geestelijk) los te laten. De adem is dus een bron van vitaliteit en ontspanning.

 

Ontspanning

Ontspanning is de natuurlijke tegenhanger van inspanning.

Enige spanning is nodig om het lichaam overeind te houden, enige ontspanning is nodig om de bewegingen soepel te houden en de lichaam goed te laten functioneren.

Stress, overmatige spanning, leidt tot een gebrek aan energie, stijve spieren/gewrichten, verkrampte ademhaling en een hogere gevoeligheid voor blessures en ziekten.

In de yogalessen geven ontspanningstechnieken het lichaam de mogelijkheid om de energie die vrijkomt bij de lichaamsoefeningen op te nemen: je vitaliteit verhoogt. Tevens hebben ze een rustgevend effect op de geest, waardoor je minder piekert en je minder zorgen maakt. Je gaat meer leven vanuit je hart dan vanuit je hoofd.

 

Meditatie

Meditatie is een methode om de aandacht op het huidige moment te richten en gericht te houden. Hier en nu aanwezig! Meditatie is een oefening in ’bewust’ zijn. Door je volledige aandacht te richten op een bepaald object, een mantra of de adem komt het denken tot rust. In deze stilte vind je je ware Zelf weer terug.

 

Voeding

Voedingsmiddelen kunnen lichaam en geest positief of negatief beïnvloeden.

Belangrijk is om voedingsmiddelen te kiezen die nog vrijwel in een natuurlijke staat verkeren. Die zijn vers, voedzaam en vol levenskracht (prana).

Een gezond dieet bestaat uit: fruit, groenten, noten, zaden, granen, peulvruchten en  zuivelproducten.

Yogi's eten vaak geen of weinig vlees (zie geweldloosheid bij streven naar het goede).

 

Streven naar het goede

Onze manier van denken, spreken en handelen moet gericht zijn vanuit het besef van onderlinge verbondenheid en gelijkwaardigheid van alle wezens.

 

In de Yoga Soetra's beschreef Patanjali een aantal richtlijnen:

  • geweldloosheid (t.o.v. jezelf en anderen)
  • oprechtheid
  • niet stelen
  • kuisheid
  • reinheid van lichaam en geest
  • tevredenheid
  • discipline
  • studie van de heilige geschriften, zelfkennis
  • overgave aan "het Allerhoogste", ego loslaten

 

 

- Yoga is een wetenschappelijk systeem dat je meester van je zinnen maakt i.p.v. er de slaaf van te zijn-